Individuálna forma SN
Svet novorodenca - kurz
Podpora - pomoc pri dojčení
Laktačná poradkyňa
Máj 2019-20 Sp. Nová Ves
Piknik s pôr.asistentkou
Individuálna forma HPR
Harmonický pôrod - kurz
Pre tehuľky a dieťa
Potreby...čo do pôrodnice
Online, individ.kurz
Všetko o pôrode
Každý utorok, Spišská Nová Ves
Cvičenie pre tehotné
Kontrola, ošetrenie, poradenstvo
Starostlivosť po pôrode
Každý utorok - PFP Sp.Nová Ves
Predpôrodná príprava
Individuálna konzultácia
Tehotenská poradňa

pôrodná asistencia

Pôrodná asistentka a laktačná poradkyňa v starostlivosi o ženu a dieťa

Profesionálne, s láskou k zdravému tehotenstvu, pôrodu, životu

Milí priatelia, srdečne vás vítam smiley

S ochotou a úctou poskytujem odbornú zdravotnú starostlivosť pôrodnej asistentky a laktačnej konzultantky počas prítomných a budúcich chvíľ. Skupinové alebo individuálne aktivity, zamerané na podporu zdravých procesov počas prirodzených (normálnych) ženských období života s dôrazom na starostlivosť v tehotenstve, prítomnosť/prípravu oboch rodičov na dôležité okamihy zrodenia vášho dieťaťa, sprevádzanie pri pôrode a starostlivosť o matku a dieťa, rodinu po pôrode v domácom prostredí. Prioritou môjho prístupu je čerpanie a využívanie mnohoročných skúseností, ústretová, empatická služba s cieľom čo najlepších výsledkov našej spoločnej snahy a vaša spokojnosť.

     ♦     tehotenstvo      ♦      pôrod      ♦      materstvo      ♦      rodičovstvo      ♦      

Jedinečné fázy a okamihy v živote ženy, rodiny, ktoré nesmierne napĺňajú, dodávajú silu a zdravé sebavedomie, obohacujú, sú tak vzácne pre svoju neopakovateľnosť a originalitu. Stávajú sa nezmazateľnou pečaťou v našich životoch.

Sympatizujúca zdravotná starostlivosť licencovanej pôrodnej asistentky a profesionálnej laktačnej konzultantky/poradkyne (IPD) v samostatnej zdravotníckej komunitnej praxi

V prípade záujmu, prosím kontaktovať prostredníctvom formulára alebo telefonicky: +421 907 025 298.

Bohu vďaka za všetko! Teším sa na vás pri možnej stretávke  smiley


A K T U Á L N E

► Svet novorodenca - indiv.kurz  Sp.Nová Ves

► Harmonický pôrod s radosťou - individ.kurz   Sp.Nová Ves

► Laktačná poradkyňa, výživa dieťaťa MM Sp.Nová Ves

► Pravidelná príprava pre tehotné (PFP) Štúdio Luneta Sp.Nová Ves

► Profesionálne laktačné poradenstvo, pomoc pri dojčení Sp,Nová Ves a okolie

► Individuálna príprava, tehotenská poradňa objednávka 

► Potreby pre tehuľky, matku a dieťa Štúdio Luneta Sp.Nová Ves

Aktuality, články, zaujímasti, pozvánky na facebooku Pôrodná asistencia

I P A S K  - Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska, organizácia zameraná posilnenie profesie pôrodnej asistentky (PA), podporuje a háji práva a prirodzenosť dejov v živote ženy, presadzuje poskytovanie profesionálnej rešpektujúcej a sympatizujúcej zdravotnej starostlivosti o ženu, matku a dieťa v období tehotenstva-pôrodu-šestonedelia pôrodnou asistentkou. OZ združuje pôrodné asistentky, odbornú a symapatizujúcu verejnosť. Ak vás oslovujú základné princípy, zámer, snahy/činnosti IPASK, pozývame Vás medzi nás :-) Vopred ďakujeme za akúkoľvek podporu (členstvom, finančným darom, dobrovoľníckoupomocou, šírením na internetových.sieťach...atď.) Stránky www.ipask.sk a Facebook 


ZÁZRAK ŽIVOTA  je najhodnotnejší poklad sveta, DAR, ktorý si zaslúži nesmiernu úctu a ochranu; sympatizujúcu odbornú starostlivosť pôrodných asistentiek s rešpektom k matke a dieťaťu.   

"Zbytočne drahá a preexponovaná starostlivosť o tehotnú má za následok vyrábanie komplikácií. Veď ak v mnohých európskych krajinách poskytujú starostlivosť o tehotnú pôrodné asistentky a je to v poriadku, prečo tomu tak nemôže byť na Slovensku. Asi máme veľa peňazí, ktorými môžeme plytvať.Výskumy dokazujú, že pôrodné asistentky neposkytujú o nič horšiu starostlivosť, že sú na vysokej odbornej úrovni, dostatočne erudované a vzdelané a majú dostatok skúseností na to, aby včas rozpoznali patologické stavy a odoslali tehotnú k lekárovi, ak je to potrebné." Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA)

KTO JE  pôrodná asistentka (PA)?

Keďže sa často stretávame s neznalosťou pojmu pôrodná asistentka (PA), cítime potrebu vám objasniť podstatu profesie, spektrum služieb, ktoré má pôrodná asistentka v kompetencii.  Video o náplni práce PA, výpovede PA i mamičiek TUVideo o kontinuálnej zdravotnej starostlivosti pôrodných asistentiek v praxi si pozrite TU  Osobnosti z iných krajín vysvetľujú, prečo si ženy pôrodnú asistentku vyhľadávajú TU.

PA je špecialistka s odborným vzdelaním, ktorá poskytuje zdravotnícku starostlivosť o tehotnú, rodičku šestonedieľku a dieťa, pričom uplatňuje najnovšie poznatky v praxi. Využíva získaný vedomostný potenciál a praktické zručnosti s citlivým individuálnym  prístupom, maximálnym rešpektom a úctou ku klientkám; s uznaním, podporou ich práv a uspokojovaním osobitých potrieb.

Výkon povolania pôrodnej asistentky je podmienený ukončením vysokoškolského vzdelania v odbore pôrodná asistencia podľa platných normatív a EU smerníc...ďalšie špecializačné a certifikačné štúdiá, s povinným sústavným odborným vzdelávaním a registráciu v SKSaPA.

Každá PA podlieha hodnoteniu sústavného vzdelávania, kontrole dosiahnutého počtu kreditov, ktoré vykonáva SKSaPA v pravidelných 5-ročných intervaloch. Získanie stanoveného počtu kreditov je nevyhnutnou podmienkou k povoleniu vykonávať profesiu pôrodnej asistentky aj naďalej. Viac o autonómii a regulácii povolania, roli, postavení PA v našom zdravotníckom systéme SR sa dočítate TU.

ČO JE  pôrodná asistencia?

Je odbor, ktorý sa zaoberá  zdravotnou starostlivosťou o matku a dieťa, o reprodukčné zdravie ženskej populácie s komplexným holistickým prístupom. Bližšie o úlohách, náplni práce, kompetenciách, právnych normách upravujúcich pôrodnú asistenciu sa dozviete TU.

KTO JE dula? Treba podotknúť, že PA a dulu, ich náplň práce, kompetencie a pozíciu v praxi si verejnosť veľmi často zamieňa, dokonca považuje poskytované činnosti pôrodnej asistentky a duly za odborne rovnocenné, čo je absolútny omyl. Dula je pomocná profesia, osoba bez zdravotníckeho vzdelania. Budúca dula absolvuje párvíkendové školenie, ktoré organizuje OZ Slovenské duly, obdrží certifikát, ktorý ju oprávňuje k činnosti duly; táto žena dokáže byť vynikajúcou sprievodkyňou tehotnej, rodičky, šestonedieľky. Jej úlohou je psychická podpora, povzbudenie či dodanie dôvery žene. Rozdiel medzi pôrodnou asistentkou (PA) a dulou je teda jednoznačný a jasný - pôrodná asistentka je zdravotnícky odborník, kdežto dula je pomocník, laik.Sprevádzanie mamičky pri pôrode patrí, v prvom rade, oteckovi dieťaťa.  Po absolvovaní kvalitnej prípravy k pôrodu s pôrodnou asistentkou pochopí úžasný zmysel a dôležitosť jeho úlohy, prítomnosti a jeho aktívnej pomoci pri pôrode svojho potomka, ako súčasť nastávajúcej rodiny :-)