október - december 2019
Prieskum-podpora a miera dojčenia
Služby-podpora-pomoc pri dojčení
Profesionálna laktačná konzultantka
Máj 2019-20 Sp. Nová Ves
Piknik s pôr.asistentkou
22.2.2020 Sp.Nová Ves
Harmonický pôrod - kurz
Pre tehuľky a dieťa
Potreby...čo do pôrodnice
22.2.2020 Sp.Nová Ves
Všetko o pôrode
Každý utorok, Spišská Nová Ves
Cvičenie pre tehotné
Kontrola, ošetrenie, poradenstvo
Starostlivosť po pôrode
Každý utorok - PFP Sp.Nová Ves
Predpôrodná príprava
Individuálna konzultácia
Tehotenská poradňa

pôrodná asistencia

Zdravotnícka starostlivosť o ženu a dieťa

Odborne, s láskou k zdravému tehotenstvu, pôrodu, životu

starostlivosť o ženu a dieťaMilí priatelia, srdečne Vás vítam smiley

S ochotou ponúkam odbornú starostlivosť pôrodnej asistentky s licenciou počas vašich prítomných a budúcich chvíľ. Skupinové alebo individuálne aktivity, zamerané na podporu zdravia v priebehu prirodzených (normálnych) ženských období života v každom veku, s dôrazom na starostlivosť v tehotenstve, prípravu/prítomnosť oboch rodičov pri dôležitých okamihoch zrodenia vášho dieťaťa, sprevádzanie pri pôrode a starostlivosť o matku a dieťa, rodinu po pôrode. Prioritou môjho prístupu profesionalita, ústretová, empatická služba a vaša spokojnosť. 

     ♦     tehotenstvo      ♦      pôrod      ♦      materstvo      ♦      rodičovstvo      ♦      

J e d i n e č n é   f á z y   a   o k a m i h y  v  ž i v o t e   ž e n y , r o d i n y ,  ktoré nesmierne napĺňajú, dodávajú silu a zdravé sebavedomie, obohacujú, transformujú, sú tak vzácne pre svoju neopakovateľnosť a originalitu. Neváhajte využiť odborné služby, láskyplnú zdravotnú starosltivosť pôrodnej asistentky/profesionálnej laktačnej konzultantky o vás a vaše dieťa. V prípade záujmu, prosím kontaktovať prostredníctvom formulára.


A K T U Á L N E

► Dotazník - Podpora a miera dojčenia na Slovensku  október - december 2019

► Všetko o pôrode 22.2.20 Sp.Nová Ves

► Harmonický pôrod s radosťou  22.2.20 Sp.Nová Ves

► Piknik s pôrodnou asistentkou máj 2020 Sp.Nová Ves

► Pravidelná príprava pre tehotné (PFP) Štúdio Luneta Sp.Nová Ves

►Služby profesionálnej laktačnej konzultantky, pomoc pri dojčení Sp,Nová Ves a okolie

► Individuálna príprava, tehotenská poradňa objednávka 

► Potreby pre tehuľky, matku a dieťa Štúdio Luneta Sp.Nová Ves

Aktuality, články, zaujímasti, pozvánky na facebooku Pôrodná asistencia

I P A S K  - Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska, organizácia zameraná posilnenie profesie pôrodnej asistentky (PA), podporuje a háji práva a prirodzenosť dejov v živote ženy, presadzuje poskytovanie profesionálnej rešpektujúcej a sympatizujúcej zdravotnej starostlivosti o ženu, matku a dieťa v období tehotenstva-pôrodu-šestonedelia pôrodnou asistentkou. OZ združuje pôrodné asistentky, odbornú a symapatizujúcu verejnosť. Ak vás oslovujú základné princípy, zámer, snahy/činnosti IPASK, pozývame Vás medzi nás :-) Vopred ďakujeme za akúkoľvek podporu (členstvom, finančným darom, dobrovoľníckoupomocou, šírením na internetových.sieťach...atď.) Stránky www.ipask.sk a Facebook 


ZÁZRAK ŽIVOTA  je najhodnotnejší poklad sveta, DAR, ktorý si zaslúži nesmiernu úctu a ochranu; sympatizujúcu odbornú starostlivosť pôrodných asistentiek s rešpektom k matke a dieťaťu.   

"Zbytočne drahá a preexponovaná starostlivosť o tehotnú má za následok vyrábanie komplikácií. Veď ak v mnohých európskych krajinách poskytujú starostlivosť o tehotnú pôrodné asistentky a je to v poriadku, prečo tomu tak nemôže byť na Slovensku. Asi máme veľa peňazí, ktorými môžeme plytvať.Výskumy dokazujú, že pôrodné asistentky neposkytujú o nič horšiu starostlivosť, že sú na vysokej odbornej úrovni, dostatočne erudované a vzdelané a majú dostatok skúseností na to, aby včas rozpoznali patologické stavy a odoslali tehotnú k lekárovi, ak je to potrebné." Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA)

KTO JE  pôrodná asistentka?

Keďže sa často stretávame s neznalosťou pojmu pôrodná asistentka (PA), cítime potrebu vám objasniť podstatu profesie, spektrum služieb, ktoré má pôrodná asistentka v kompetencii.  Video o náplni práce PA, výpovede PA i mamičiek TUVideo o kontinuálnej zdravotnej starostlivosti pôrodných asistentiek v praxi si pozrite TU  Osobnosti z iných krajín vysvetľujú, prečo si ženy pôrodnú asistentku vyhľadávajú TU.

PA je špecialistka s odborným vzdelaním, ktorá poskytuje zdravotnícku starostlivosť o tehotnú, rodičku šestonedieľku a dieťa, pričom uplatňuje najnovšie poznatky v praxi. Využíva získaný vedomostný potenciál a praktické zručnosti s citlivým individuálnym  prístupom, maximálnym rešpektom a úctou ku klientkám; s uznaním, podporou ich práv a uspokojovaním osobitých potrieb.

Výkon povolania pôrodnej asistentky je podmienený ukončením vysokoškolského vzdelania v odbore pôrodná asistencia podľa platných normatív a EU smerníc...ďalšie špecializačné a certifikačné štúdiá, s povinným sústavným odborným vzdelávaním a registráciu v SKSaPA.

Každá PA podlieha hodnoteniu sústavného vzdelávania, kontrole dosiahnutého počtu kreditov, ktoré vykonáva SKSaPA v pravidelných 5-ročných intervaloch. Získanie stanoveného počtu kreditov je nevyhnutnou podmienkou k povoleniu vykonávať profesiu pôrodnej asistentky aj naďalej. Viac o autonómii a regulácii povolania, roli, postavení PA v našom zdravotníckom systéme SR sa dočítate TU.

ČO JE  pôrodná asistencia?

Je odbor, ktorý sa zaoberá  zdravotnou starostlivosťou o matku a dieťa, o reprodukčné zdravie ženskej populácie s komplexným holistickým prístupom. Bližšie o úlohách, náplni práce, kompetenciách, právnych normách upravujúcich pôrodnú asistenciu sa dozviete TU.

KTO JE dula? Treba podotknúť, že PA a dulu, ich náplň práce, kompetencie a pozíciu v praxi si verejnosť veľmi často spája, zamieňa, dokonca považuje poskytované činnosti pôrodnej asistentky a duly za odborne rovnocenné, čo je absolútny omyl. Dula je pomocná profesia, osoba "bez zdravotníckeho vzdelania v odbore pôrodná asistencia". Budúca dula absolvuje párvíkendové školenie, ktoré organizuje OZ Slovenské duly, obdrží certifikát, ktorý ju oprávňuje k činnosti duly; dokáže byť vynikajúcou sprievodkyňou tehotnej, rodičky, šestonedieľky. Jej úlohou je psychická podpora, povzbudenie či dodanie dôvery žene. Rozdiel medzi pôrodnou asistentkou (PA) a dulou je teda jednoznačný a jasný - pôrodná asistentka je zdravotnícky odborník, kdežto dula je pomocník, laik.Sprevádzanie mamičky pri pôrode svojho dieťaťa patrí v prvom rade, oteckovi dieťaťa, ktorý po absolvovaní kvalitnej prípravy k pôrodu s pôrodnou asistentkou pochopí úžasný zmysel a dôležitosť jeho úlohy, prítomnosti a pomoci.