1.8.2020 Sp. Nová Ves
Svet novorodenca-kurz
Podpora - pomoc pri dojčení
Laktačná poradkyňa
Máj 2019-20 Sp. Nová Ves
Piknik s pôr.asistentkou
18.7.2020 Sp.Nová Ves
Harmonický pôrod - kurz
Pre tehuľky a dieťa
Potreby...čo do pôrodnice
18.7.2020 Sp.Nová Ves
Všetko o pôrode
Každý utorok, Spišská Nová Ves
Cvičenie pre tehotné
Kontrola, ošetrenie, poradenstvo
Starostlivosť po pôrode
Každý utorok - PFP Sp.Nová Ves
Predpôrodná príprava
Individuálna konzultácia
Tehotenská poradňa

pôrodná asistencia

Zdravotnícka starostlivosť o ženu a dieťa

Profesionálne, s láskou k zdravému tehotenstvu, pôrodu, životu

Milí priatelia, srdečne vás tu vítam smiley

S ochotou ponúkam odbornú starostlivosť pôrodnej asistentky s mnohoročnou skúsenosťou počas vašich prítomných a budúcich chvíľ. Skupinové alebo individuálne aktivity, zamerané na podporu zdravia v priebehu prirodzených (normálnych) ženských období života v každom veku, s dôrazom na starostlivosť v tehotenstve, prípravu/prítomnosť oboch rodičov na dôležité okamihy zrodenia vášho dieťaťa, sprevádzanie pri pôrode a starostlivosť o matku a dieťa, rodinu po pôrode v domácom prostredí. Prioritou môjho prístupu je profesionalita, rozhodnosť, ústretová, empatická služba za účelom úžasných výsledkov našej spoločnej snahy a vaša spokojnosť.

     ♦     tehotenstvo      ♦      pôrod      ♦      materstvo      ♦      rodičovstvo      ♦      

Jedinečné fázy a okamihy v živote ženy, rodiny, ktoré nesmierne napĺňajú, dodávajú silu a zdravé sebavedomie, obohacujú, sú tak vzácne pre svoju neopakovateľnosť a originalitu. Stávajú sa nezmazateľnou pečaťou v našich životoch.

Sympatizujúca zdravotná starostlivosť licencovanej pôrodnej asistentky a profesionálnej laktačnej konzultantky/poradkyne (IPD) v samostatnej zdravotníckej komunitnej praxi

V prípade záujmu, prosím kontaktovať prostredníctvom formulára alebo telefonicky: 0907 025298.

Bohu vďaka za všetko! Teším sa na vás pri možnej stretávke  smiley


A K T U Á L N E

► Svet novorodenca - kurz 1.8.2020 Sp.Nová Ves

► Harmonický pôrod s radosťou  18.7.20 Sp.Nová Ves

► Piknik s pôrodnou asistentkou máj 2020 Sp.Nová Ves

► Pravidelná príprava pre tehotné (PFP) Štúdio Luneta Sp.Nová Ves

► Profesionálne laktačné poradenstvo, pomoc pri dojčení Sp,Nová Ves a okolie

► Individuálna príprava, tehotenská poradňa objednávka 

► Potreby pre tehuľky, matku a dieťa Štúdio Luneta Sp.Nová Ves

Aktuality, články, zaujímasti, pozvánky na facebooku Pôrodná asistencia

I P A S K  - Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska, organizácia zameraná posilnenie profesie pôrodnej asistentky (PA), podporuje a háji práva a prirodzenosť dejov v živote ženy, presadzuje poskytovanie profesionálnej rešpektujúcej a sympatizujúcej zdravotnej starostlivosti o ženu, matku a dieťa v období tehotenstva-pôrodu-šestonedelia pôrodnou asistentkou. OZ združuje pôrodné asistentky, odbornú a symapatizujúcu verejnosť. Ak vás oslovujú základné princípy, zámer, snahy/činnosti IPASK, pozývame Vás medzi nás :-) Vopred ďakujeme za akúkoľvek podporu (členstvom, finančným darom, dobrovoľníckoupomocou, šírením na internetových.sieťach...atď.) Stránky www.ipask.sk a Facebook 


ZÁZRAK ŽIVOTA  je najhodnotnejší poklad sveta, DAR, ktorý si zaslúži nesmiernu úctu a ochranu; sympatizujúcu odbornú starostlivosť pôrodných asistentiek s rešpektom k matke a dieťaťu.   

"Zbytočne drahá a preexponovaná starostlivosť o tehotnú má za následok vyrábanie komplikácií. Veď ak v mnohých európskych krajinách poskytujú starostlivosť o tehotnú pôrodné asistentky a je to v poriadku, prečo tomu tak nemôže byť na Slovensku. Asi máme veľa peňazí, ktorými môžeme plytvať.Výskumy dokazujú, že pôrodné asistentky neposkytujú o nič horšiu starostlivosť, že sú na vysokej odbornej úrovni, dostatočne erudované a vzdelané a majú dostatok skúseností na to, aby včas rozpoznali patologické stavy a odoslali tehotnú k lekárovi, ak je to potrebné." Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA)

KTO JE  pôrodná asistentka?

Keďže sa často stretávame s neznalosťou pojmu pôrodná asistentka (PA), cítime potrebu vám objasniť podstatu profesie, spektrum služieb, ktoré má pôrodná asistentka v kompetencii.  Video o náplni práce PA, výpovede PA i mamičiek TUVideo o kontinuálnej zdravotnej starostlivosti pôrodných asistentiek v praxi si pozrite TU  Osobnosti z iných krajín vysvetľujú, prečo si ženy pôrodnú asistentku vyhľadávajú TU.

PA je špecialistka s odborným vzdelaním, ktorá poskytuje zdravotnícku starostlivosť o tehotnú, rodičku šestonedieľku a dieťa, pričom uplatňuje najnovšie poznatky v praxi. Využíva získaný vedomostný potenciál a praktické zručnosti s citlivým individuálnym  prístupom, maximálnym rešpektom a úctou ku klientkám; s uznaním, podporou ich práv a uspokojovaním osobitých potrieb.

Výkon povolania pôrodnej asistentky je podmienený ukončením vysokoškolského vzdelania v odbore pôrodná asistencia podľa platných normatív a EU smerníc...ďalšie špecializačné a certifikačné štúdiá, s povinným sústavným odborným vzdelávaním a registráciu v SKSaPA.

Každá PA podlieha hodnoteniu sústavného vzdelávania, kontrole dosiahnutého počtu kreditov, ktoré vykonáva SKSaPA v pravidelných 5-ročných intervaloch. Získanie stanoveného počtu kreditov je nevyhnutnou podmienkou k povoleniu vykonávať profesiu pôrodnej asistentky aj naďalej. Viac o autonómii a regulácii povolania, roli, postavení PA v našom zdravotníckom systéme SR sa dočítate TU.

ČO JE  pôrodná asistencia?

Je odbor, ktorý sa zaoberá  zdravotnou starostlivosťou o matku a dieťa, o reprodukčné zdravie ženskej populácie s komplexným holistickým prístupom. Bližšie o úlohách, náplni práce, kompetenciách, právnych normách upravujúcich pôrodnú asistenciu sa dozviete TU.

KTO JE dula? Treba podotknúť, že PA a dulu, ich náplň práce, kompetencie a pozíciu v praxi si verejnosť veľmi často spája, zamieňa, dokonca považuje poskytované činnosti pôrodnej asistentky a duly za odborne rovnocenné, čo je absolútny omyl. Dula je pomocná profesia, osoba "bez zdravotníckeho vzdelania v odbore pôrodná asistencia". Budúca dula absolvuje párvíkendové školenie, ktoré organizuje OZ Slovenské duly, obdrží certifikát, ktorý ju oprávňuje k činnosti duly; dokáže byť vynikajúcou sprievodkyňou tehotnej, rodičky, šestonedieľky. Jej úlohou je psychická podpora, povzbudenie či dodanie dôvery žene. Rozdiel medzi pôrodnou asistentkou (PA) a dulou je teda jednoznačný a jasný - pôrodná asistentka je zdravotnícky odborník, kdežto dula je pomocník, laik.Sprevádzanie mamičky pri pôrode svojho dieťaťa patrí v prvom rade, oteckovi dieťaťa, ktorý po absolvovaní kvalitnej prípravy k pôrodu s pôrodnou asistentkou pochopí úžasný zmysel a dôležitosť jeho úlohy, prítomnosti a pomoci.