Individuálna forma SN
Svet novorodenca - kurz
Podpora - pomoc pri dojčení
Laktačná poradkyňa
Máj 2019-20 Sp. Nová Ves
Piknik s pôr.asistentkou
Individuálna forma HPR
Harmonický pôrod - kurz
Pre tehuľky a dieťa
Potreby...čo do pôrodnice
Online, individ.kurz
Všetko o pôrode
Každý utorok, Spišská Nová Ves
Cvičenie pre tehotné
Kontrola, ošetrenie, poradenstvo
Starostlivosť po pôrode
Každý utorok - PFP Sp.Nová Ves
Predpôrodná príprava
Individuálna konzultácia
Tehotenská poradňa

Podpora - pomoc pri dojčení

Laktačná poradkyňa

Milé tehuľky i dojčiace mamičky

 

Poskytujem zdravotnícke služby, starostlivosť o tehotné a matky s ďeťmi po pôrode v oblasti dojčenia ako licencovaná pôrodná asistentka a profesionálna laktačná konzultantka (PLK). Absolvovala som ďalšie vzdelávanie v oblasti dojčenia - Kompletný študijný program (4.moduly), ktoré zodpovedá medzinároným kritériám pre prípravu certifikovaných laktačných konzultantov-zdravotníkov.

Vzdelávanie pre zdravotníkov umožňuje Inštitút pre podporu dojčenia (IPD) - špecialista vo vzdelávaní zdravotníckych profesionálov v oblasti dojčenia s akreditáciou MZ SRV spolupráci s European Lactation Consultans Alliance (ELACTA) presadzuje jednotné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v súlade s medzinárodným vzdelávaním laktačných konzultantov. Ako koordinátor IBCL (SR) zastupuje a presadzuje profil profesionálnej laktačnej konzultantky.

 

DOJČENIE nie je len záležitosť ženy. Mnoho žien dojčí vďaka včasnej kvalitnej príprave v tehotenstve a správnej podpore pôrodnej asistentky pred, počas a po pôrode, po prepustení do domáceho prostredia. Rovnako dôležitá pre dojčiacu matku je pomoc otecka dieťaťa, blízkej rodiny, okolia, ost.zdravotníkov.

MATERSKÉ MLIEKO (MM) - zlatá, živá tekutina, unikátna prirodzená výživa, zdravý základ pre naše deti. MM je výnimočné meniacim sa zložením a obsahuje zložky vo vyváženom pomere podľa veku dieťaťa. Matka reaguje tiež na potreby svojho dieťaťa, jej NS dostáva signály napr. o hroziacom resp.začínajúcom infekte a tým sa v MM kumuluje viac obranných látok-proteínov. Úžasná symbióza...Mlieko s najvhodnejším zložením všetkých potrebných zložiek pre dieťa, ktoré žiadna firma/spoločnosť nedokáže vyrobiť. Jedine telo matky. 

 

TEHOTENSTVO

Prednáška, individuálna/skupinová prípravaJe príležitosť pripraviť sa na obdobie dojčenia a dostať kvalitné informácie už v období tehotenstva na prednáškach Všetko o dojčení, ktoré organizujem priebežne, alebo individuálnou formou. Táto intenzívna príprava je samozrejme vhodná pre oboch budúcich rodičov s ukážkami a nácvikom manipulácie s dieťaťom, správnej techniky a priloženia k prsníku, polohy pri dojčení, osvojenia si základných zručností a potrebných informácií o dojčení. a často sa vyskytujúce odchýlky a problémy. Je vynikajúce už mať základné poznatky o dojčení v čase keď sa stane aktuálnym, a tak sa vyhnúť možným problémom s dojčením spojené. Termíny príprav na dojčenie uverejňujem v prípade aktuálnosti. Individuálna príprava je možná na základe vzájomnej dohody s klientkou.

 

PO PÔRODE 

Návštevná služba s individuálnym prístupom v domácom prostredí, kde sa spoločne s  klientkou dojčiacou mamičkou/rodinou snažíme nájsť cestu ako zvládnuť aktuálne "bôliky", postupne odstrániť problém, ktorý sa vyskytol a podporiť ekekftívnejšie dojčenie, resp. výživu dieťaťa MM alternatývnymi pomôckami. Najčastejšie riešime:

> nesprávnu techniku dojčenia a priloženie na prsník

> nedostatočné sledovanie dieťaťa na prsníku

> úpravu vhodnej polohy pri dojčení

> napätie, bolesť prsníkov, prevencia zápalu

> neprisávajúce sa, plačlivé, nervózne dieťa

> nedostatočnú/nadmernú tvorba mlieka 

> ploché, vpáčené, citlivé, poranené bradavky, ragády

> starostlivosť o prsníky, odsávanie

> zapožičanie elektrických odsávačiek, pomôcok k dojčeniu, dojč.váhy ...

> alternatívne kŕmenie materským mliekom

 

POPLATOK 

Osobná konzultácia: 20 eur/ 1,5hod. prvá návšteva, 10 eur/hod. každá ďalšia osobná návšteva (cestovné  náklady nie sú v cene)

Telefonickú/skype/čet  konzultáciu podávam len vo výnimočných prípadoch.

 

Tak poďme spoločne dosiahnuť zdravú a prirodzenú výživu detí materským mliekom, podporiť výhradné dojčenie od momentu narodenia dieťaťa po dobu 6 mesiacov (odporúčanie WHO - Svetová zdravotnícka organizácia).

 

KONTAKT

mob. 0907 025 298

mail: por.asist@gmail.com

facebook: Pôrodná asistencia

 

V prípade akýchkoľvek otázok, ťakostí v súvislosti s dojčením, výživou dieťaťa MM, prosím kontaktovať telefonicky/mailom. Popíšete svoj problém, požiadavku, spoločne nájdeme vhodný termín a ochotne vás prídem navštíviť, poradiť, nájsť riešenie aktuálnych problémov v dojčení týkajúcich sa matky alebo dieťaťa....čiže oboch, keďže sú jedným celkom smiley

 

S úctou 

Mgr. Anastázia Furmanová, profesionálna laktačná poradkyňa, pôrodná asistentka s licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe s mnohoročnými skúsenosťami z ústavnej, ambulantnej i komunitnej zdravotníckej praxe :-)

print Formát pre tlač