Individuálna forma SN
Svet novorodenca - kurz
Podpora - pomoc pri dojčení
Laktačná poradkyňa
Máj 2019-20 Sp. Nová Ves
Piknik s pôr.asistentkou
Individuálna forma HPR
Harmonický pôrod - kurz
Pre tehuľky a dieťa
Potreby...čo do pôrodnice
Online, individ.kurz
Všetko o pôrode
Každý utorok, Spišská Nová Ves
Cvičenie pre tehotné
Kontrola, ošetrenie, poradenstvo
Starostlivosť po pôrode
Každý utorok - PFP Sp.Nová Ves
Predpôrodná príprava
Individuálna konzultácia
Tehotenská poradňa

Online, individ.kurz

Všetko o pôrode

Srdečne vás pozývame na spoločné prednáškové stretnutie VŠETKO O PORODE (VOP) venované priebehu celého pôrodu. Oslovujem a rada privítam tehuľky, oteckov a všetkých, ktorých sa téma dotýka a zaujíma.

Zdravé tehotenstvo => Zdravý pôrod => Zdravé dieťa

Matka & Dieťa = Jeden Celok

Pôrod s Dôverou, Láskou a Rešpektom

Otecko pri pôrode ako aktívna podpora

Pôrod normálny-aktívny-vedomý.

Pohovoríme o prirodzenosti a rešpekte k individualite priebehu normálnych udalostí v živote ženy a dieťaťa - tehotenstvo-pôrod-bezprostredná starostlivosť o matku a dieťa po pôrode.  Rozoberieme si pôrodný proces, naučíme sa ho vedieť aktívne podporovať a zažiť ako prirodzenú a zároveň dôležitú životnú udalosť, pri ktorej si budúci rodičia uvedomujú ich nádherné, jedinečné a zodpovedné poslanie. V čom spočíva vlastná aktivita rodičky, pomoc blízkej osoby, popíšeme faktory, ktoré priaznivo podporujú plynulý pôrod a eliminujú komplikácie. Budeme hovoriť o príprave, práci tela a mysle, ako plodne zažiť dôležitú udalosť, jedinečný pôrod svojho dieťaťa. Preberieme potreby, podporu adaptácie, štartu zdravého vývoja práve narodeného dieťatka ... je toho dosť, čo by sme mali stihnúť :-)

Budeme preberať všetko praktické o pôrode, všetko o pôrode medikalizovanom/prirodzenom, aktívnom a vedomom. 

INTENZÍVNA PREDNÁŠKA - VŠETKO O PORODE (VOP) - príprava k pôrodu s názornými ukážkami, ktorú vedie skúsená pôrodná asistentka (PA), sa koná priebežne pri dostatočnom počte záujemcov, priamo v našom Štúdiu Luneta v Sp.Novej Vsi, ale aj v iných mestách, buď v rámci celodenných workshopov, alebo ako jednorázová prednáška.

"KVALITA PORODU DEFINUJE KVALITU ŽIVOTA"    ElenaTonetti

Pôrodom dieťaťka sa začína nová etapa života celej rodiny, ktorej kvalita v značnej miere záleží práve na okolnostiach a spôsobe, akým pôrod prebehol. Uznanie a dôvera v prirodzenú silu, v danú schopnosti matky a dieťaťa, to je to normálne, prirodzené, čo pozitívne ovplyvňuje nasledujúce situácie, životné diania. 

Pôrodný zážitok všetkých napľňa, preroďuje. Vryje sa navždy hlboko do podvedomia, vplýva na ďalší vývoj, zdravie/chorobnosť, správanie, postoje, vnútorné pochody, myslenie dieťaťa, človeka. 

KEDY A KDE?

►   Spišská Nová Ves, Štúdio Luneta, Strojnícka 2 (mapa), online, alebo v domácom prostredí

   termín podľa dohody

PRE KOHO?

Určené tehotným a ich sprevádzajúcim osobám k pôrodu (predovšetkým otecka očakávaného dieťaťa, resp. iný doprovod -sestra, švagriná, mama, dobrá priateľka tehotnej, dula). Odovzdám prítomným nadobudnuté vedomosti, znalosti, skúsenosti, oboznámim  účastníkov s pôrodným procesom, a bezprostredným popôrodným obdobím, ktoré, vo veľkej miere, môžu sami pozitívne ovplyniť, čo je dôležité pre normálny plynulý priebeh. Prierez celým pôrodom nám objasní krok za krokom pôrodný dej, ktorý je úplne prirodzenou súčasťou života a radostnou, posilňujúcou záležitosťou. Ovplyvňuje nasledujúci mentálny a fyzický vývoj dieťaťa, matky, rodiny. Dáva štart do života dieťatka, určí ďalšie smerovanie k zdraviu/chorobnosti.

AKO NA TO? Ako prežívať svoj pôrod, svojho dieťaťa, vedome a aktívne, zdravo... medikalizácia- antibiotiká, umelé hormóny, analgetiká, sedatíva, epidurál, zásahy- klystýr, amniotómia, separácia matky a dieťaťa, bonding, dotepanie pupočníka, KKK, taktilná stimulácia, matka a dieťa patria k sebe. ANO/NIE? ... a prečo ...

Otecko/blízka osoba pri pôrode je nezastupiteľlná svojou úlohou, predstavuje cennú emocionálnu podporu a fyzickú pomoc pre rodičku. Otecko dodáva mamičke väčší pocit istoty, dôvery,  zaujíma kompetentnú úlohu v sledovaní požadovaného priebehu pôrodu. Úžasne dokáže prispieť k zníženiu napätia u svojej partnerky, o to viac, ak prešiel prípravou a tým nadobudol širšie znalosti o fyziológii pôrodu. Pripravenosť otecka pri pôrode sa odzrkadlí na aktívnej pomoci; nejaví sa len ako pasívny pozorovateľ, využíva nadobudnuté vedomosti. Ak hovoríme o prirodzenom - zdravom pôrode, tu je aktérom, manažérom či riaditeľkou svojho pôrodu sama rodička, preto je veľmi dôležitý rešpektujúci a podporný prístup k jej individuálnym potrebám a k požiadavkám oboch rodičov.

O ČOM?

  • pôrodný proces ako fyziologický dej - čo sa deje s mamičkou a bábätkom
  • produkcia prirodzených hormónov riadiaca zdravo prebiehajúci pôrod
  • príznaky a nástup pôrodu, priebeh a všetky jeho fázy, čo robiť ....
  • čo je dôležité vedieť a prečo - prirodzený & medikalizovaný pôrod
  • predpoklad zdarného priebehu - vlastná aktivita, prirodzené techniky, radostná vízia
  • prečo je prítomnosť a pomoc otecka tak dôležitá - doma/v pôrodnici
  • info o postupoch v pôrodnici - vstupné vyšetrenia, jednotlivé medicínske štandardy, zaužívané zásahy, účinky negatívne/pozitívne
  • pôrodný plán, práva, alternatívne možnosti pôrodu - význam
  • zlatá hodina novorodeného dieťatka - podpora adaptácie, nevyhnutné potreby matky a dieťaťa

  • možnosť dohody individuálnej starostlivosti/skupinovej PFP v tehotenstve, v šestonedelí, pomoc pri dojčení

LEKTOR  Mgr. Anastázia Furmanová, pôrodná asistentka s licenciou na výkon samostatnej zdavotníckej praxe (od r.2006), so špecializáciou Pôrodna asistencia  v rodine a komunite (od r.2002), s  praxou v ústavnej zložke na  všetkých úsekoch gyn.-pôrodníckeho odd., s praxou v ambulantnej zložke a v prirodzenom komunitnom prostredí klientiek, s dlhoročnou skúsenosťou a výkonom certifikovanej činnosti PFP (psychofyzická príprava na pôrod, od r.2004)a získaným  certifikátom profesionálnej laktačnej konzultantky (2019)

PRIHLÁŠKA  prostredníctvom formulára, umiestneného nižšie. Prosíme však upresniť počet osôb a teda uviesť aj meno druhej osoby.  Po úspešnej registrácii spätne obdržíte potvrdzujúci odkaz o prijatí a akceptácii vašej prihlášky. V prípade, že vám odpoveď nebola doručená do troch dní, kontaktujte nás opakovane, zaslaním vyplnených údajov z prihlasovacieho formulára mailom: info@porodnaasistencia.sk

Súčasne si ukážeme prírodné produkty, pomôcky v tehotenstve, potrebné veci k pôrodu a pre dieťatko, ktoré nájdete TU. Zaujímavé info a články nájdete na našej facebook stránke

POPLATOK  Pre budúcich rodičov, ktorí prednášku VOP absolvovali aj v minulosti je poplatok zľavnený o 20 %.

Prednáška Všetko o pôrode je súčasťou intenzívnej prípravy Harmonický pôrod s radosťou.

S ochotou poskytnem odbornú prípravu na pôrod v oblasti dojčenia a starostlivosti o novorodenca na kurze Svet novorodenca. Bližšie info nájdete TU.  Tiež poskytujem starostlivosť pôrodnej asistentky ako doprovod pri pôrode, kontrolu stavu matky a dieťaťa, pomoc a poradenstvo po pôrode ako laktačná poradkyňa.

Prihlasovací formulár na kurz o pôrode TU 

Teším sa na príjemne a užitočne strávený čas spoločne s vami smiley

 


Prikladám informáciu o združení, ktorého prioritným cieľom je posilnenie statusu a kompetencií pôrodných asistentiek (PA) a snaha o nový, iný prístup k tehotnej, rodičke, dieťaťu, zmeniť podmienky a umožniť pôrodným asistentkám vykonávať povolanie PA naplno, poskytovať profesionálnu a sympatizujúcu zdravotnú starostlivosť matke a dieťaťu v období tehotenstva, pôrodu, šestonedelia s fyziologickým priebehom,  podieľať sa na šírení informácií pravej náplne práce pôrodnej asistentky do povedomia lekárskej obce aj verejnosti, edukovať zdravotníkov a verejnosť formou odborných príspevkov, článkov, organizovaním vzdelávacíc aktivít, zameraných na prirodzené procesy počas tehotenstva,pôrodu, šestonedelia.                    

 IPASK - Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska, dobrovoľná organizácia, zrudžujúca pôrodné asistentky a sympatizujúcu verejnosť. Ak vás téma zdravé tehotenstvo - pôrod - prirodzené procesy v živote ženy - práva - humanizácia v pôrodníctve - podpora zdravia a dostupnosť služieb z rúk pôrodných asistentiek zaujíma, radi vás oslovujeme, prosíme o podporu,spoluprácu, ponúkame členstvo v združení. Budeme vám vďační za akúkoľvek pomoc, dobrovoľníctvo, nápady, nevyhnutné k fungovaniu OZ. Záujemci o členstvo v IPASK sa registrujte TU, Darcovia finančného príspevku jednorázovou/pravidelnou formou kliknite TU.  Bližšie info o cieli, aktivitách združenia nájdete na web stránke IPASK a na facebooku.  

Ďakujeme, s úctou a vďakou IPASK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print Formát pre tlač