28.5.18 Sp. Nová Ves
Piknik s pôr.asistentkou
24.11.18 Spišská.Nová Ves
Harmonický pôrod s radosťou
Pre tehuľky a dieťa
Potreby...čo do pôrodnice
24.11.18 Sp.Nová Ves
Všetko o pôrode
Každý štvrtok, Spišská Nová Ves
Cvičenie pre tehotné
Kontrola, ošetrenie, poradenstvo
Starostlivosť po pôrode
Každý štvrtok - PFP Sp.Nová Ves
Predpôrodná príprava
Individuálna konzultácia
Tehotenská poradňa

24.11.18 Spišská.Nová Ves

Harmonický pôrod s radosťou

Milí budúci rodičia

Srdečne vás pozývam na kurz Harmonický pôrod s radosťou venovaný príprave na pôrod. Prednáška má dve časti: Všetko o pôrode (VOP) a Pre ľahší pôrod (PĽP).

Zdravé tehotenstvo + Kvalitná príprava => Zdravý pôrod => Zdravé dieťa

Pôrod s Láskou a Rešpektom

Matka & Dieťa = Jeden Celok

 

KDE A KEDY?

►  SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Štúdio Luneta, Strojnícka 2, mapa

►  24.11.2018 (sobota) od 12.30 hod.


ŽIVOT začína oplodnením. Pôrodom tento "ZÁZRAK" prvýkrát uzrie svetlo a vstúpi do nového, iného sveta. Prežívanie počas svojho vývoja v maternici a spôsob, akým sa dieťa narodí, je pečaťou, ktorá výrazne ovplyvňuje jeho ďalší telesný a duchovný rast. V mnohom záleží, v prvom rade, na nás. Či dokážeme rozhodovať, prevziať zodpovednosť za naše zdravie, zdravie dieťaťa, budúcich rodín. Akým smerom sa  teda bude uberať náš pohľad, postoj k tehotenstvu, pôrodu, rodičovstvu. Zaiste túžime po zdravom dieťati od počatia, chceme zabezpečiť jeho zdravý vývoj aj v ďalšom veku, uvedomujúc si, že na kvalitu jeho života vplýva mnoho faktorov a podnetov zo strany matky, otca a okolia.

PROGRAM

Prednášky budú zamerané na zodpovednú úlohu premýšľajúcich budúcich rodičov; na jedinečnú príležitosť tehotenstva, pôrodu, dôležitosť životných období. Preberieme nové stavy, potreby, prirodzené pochody. Ochotne sa vám budem venovať s prednesom a ukážkami k uvedeným témam, zodpoviem vaše otázky čerpajúc z dlhodobej praxe a odborných vedomostí, vlastných skúseností.

Téma: Harmonický Pôrod 

12.30 - 14.30 Všetko o pôrode

14.30 - 14.45 Prestávka

14.45 - 16.15 Všetko o pôrode-pokračovanie

16.15 - 16.30 Prestávka

16.30 - 17.45 Pre ľahší pôrod

 

VŠETKO O PORODE (VOP

Pôrod ako normálny-aktívny-vedomý proces. Pohovoríme o prirodzenosti a rešpekte k individualite priebehu normálneho stavu v živote ženy. V čom spočíva vlastná aktivita rodičky, pomoc blízkej osoby, popíšeme faktory, ktoré priaznivo podporujú plynulý pôrodný dej  a eliminujú komplikácie. Ako plodne zažiť dôležitú udalosť, jedinečný pôrod svojho dieťaťa. V čom spočíva práca tela a mysle. Preberieme prvé prejavy, potreby, podporu adaptácie a zdravého vývoja práve narodeného dieťatka ... je toho dosť, čo by sme mali stihnúť :-)

Budeme preberať všetko praktické o pôrode, všetko o pôrode medikalizovanom/prirodzenom. Prednáška trvajúca cca 3,5hod. slúži ako vhodná a kvalitná príprava pre oboch rodičov. Viac info o prednáške VOP.  

PRE ĽAHŠÍ POROD (PĽP) 

Prednáška určených na priamu ukážku, nácvik, ako pripravovať tela a myseľ, svalstvo a tkanivá k pôrodu. Uvidíte osvedčené postupy, prír.produkty, ktoré napomáhajú ľahšiemu a plynulému pôrodu.Umelé narušenie celistvosti hrádze nástrihom (episiotomia), za účelom zväčšenia priestoru pri prerezávaní hlavičky nemá byť vykonávané rutinne, iba v prípade nevyhnutnosti. Štandardný zásah do integrity tela je postupom non lege artis (príručka Svetovej zdravotníckej organizácie -WHO 1996 (Starostlivosť pri normálnom pôrode-Care in normal birth). Správnym vedením pôrodu je možné porodiť bez nástrihu, príp.s minimálnym/nepatrným pôrodným poranením. Na modeli predvedieme prakticky 4 hmaty masáže hrádze a 2 cviky s balónikom Aniball.Vymenujeme si užívanie prírodných produktov prispievajúcich k príprave kvalitnej činnosti maternice a zrelého stavu pôrodných ciest. Je treba uznať, že každé telo a telesná konštitúcia, anatomická stavba, elesticita/tonus tkanív a svalstva, psychické prežívanie a genetické predispozície sú u každej rodiacej ženy odlišné, originálom. Samozrejme,výrazný podiel na príprave, presiaknutí tkanív, väzív a kĺbových spojov majú vyplavujúce sa tehotenské hormóny a dostatok času pred spontánnym nástupom pôrodu.

Cvičenie s balónikom je, okrem anatomickej prípravy, úžasnou prípravou aj psychickej stránky. Tehuľky sa učia cítiť/vnímať, aktívne pracovať so sebou, ovládať svalstvo panvového dna a rozoznať jeho stiahnutie/uvoľnenie, zvládať nie celkom príjemné pocity, ktoré sú často súčasťou pôrodu.Pravidelným cvičením/prípravou si tehotná akosi zautomatiuje správne predýchavanie kontrakcií, osvojí max. uvoľnenie  a správne za/tlačenie, ak bude pri pôrode potrebné. 

Prípravou tela a mysle, teda chceme dospieť k celkovej fyzickej a psychickej pohode, vyrovnanosti, maximálnemu aktívnemu a vedomému uvoľneniu mamičky počas tehotenstva a nastávajúceho pôrodu.


LEKTOR Mgr. Anastázia Furmanová, pôrodná asistentka s licenciou na výkon samostatnej zdavotníckej praxe (2006), s odbornou špecializáciou Starostlivosť o ženu a dieťa v rodine a komunite  2002), s výkonom certifikovanej činnosti PFP -psychofyzická príprava na pôrod (2004), s dlhoročnými skúsenosťami získanými v praxi na všetkých úsekoch gyn.-pôrodníckeho odd., v ambulantnej zložke na pôrodnici a obv.gyn. ambulancii ,so skúsenosťami z vlastnej komunitnej praxe v prirodzenom prostredí klientiek, získané vedomosti účasťou na medzinárodných a celoslovenských odborných seminároch, konferenciách, vzdelávacích aktivitách

PRIHLÁŠKA  Vyplnením registračného formulára umiestneným pod textom.Prosím však upresniť počet osôb a uviesť meno aj otecka. Po úspešnej registrácii spätne obdržíte potvrdzujúci odkaz o prijatí a akceptácii vašej prihlášky. V prípade, že vám odpoveď nebola doručená do troch dní, kontaktujte ma opakovane, zaslaním vyplnených údajov z prihlasovacieho formulára mailom: info@porodnaasistencia.sk

Doneste si, prosím, písacie potreby a zapisovací blok, okrem seba s dobrou náladou :-) Priamo na kurze bude možnosť si zaobstarať balónik, olej na masáž hrádze, napomáhajúce prír.produkty. Zaujímavé info a články nájdete na facebook stránke

POPLATOK Sp.Nová Ves: 38eur/pár, 30eur/osoba

OZNAM pre účastníkov kurzu V prípade záujmu aj o individuálnu konzultáciu/tehuporadňu v dopoludňajších hodinách v deň prednášky, prosím, kontaktujte ma voped mailom/telefonicky. Ďakujem.

INFO  0907 025 298, info@porodnaasistencia.sk

                                              Teším sa na príjemné stretnutie s vami! Ste vítaní smiley


 

Prihlasovací formulár na prednášku Harmonický pôrod Sp.Nová Ves

KURZ:
Vaše celé meno:
Vaša adresa:
Váš e-mail
Telefonický
kontakt:
Termín pôrodu
/vek dieťaťa:
Poznámky:

 

print Formát pre tlač