1.8.2020 Sp. Nová Ves
Svet novorodenca-kurz
Podpora - pomoc pri dojčení
Laktačná poradkyňa
Máj 2019-20 Sp. Nová Ves
Piknik s pôr.asistentkou
18.7.2020 Sp.Nová Ves
Harmonický pôrod - kurz
Pre tehuľky a dieťa
Potreby...čo do pôrodnice
18.7.2020 Sp.Nová Ves
Všetko o pôrode
Každý utorok, Spišská Nová Ves
Cvičenie pre tehotné
Kontrola, ošetrenie, poradenstvo
Starostlivosť po pôrode
Každý utorok - PFP Sp.Nová Ves
Predpôrodná príprava
Individuálna konzultácia
Tehotenská poradňa

18.7.2020 Sp.Nová Ves

Harmonický pôrod - kurz

Milí budúci rodičia

Srdečne vás pozývam na kvalitnú intenzívnu predpôrodnú prípravu Harmonický pôrod s radosťou. Je určená tehotným ženám a budúcim oteckom, ktorí sa chcú zodpovedne pripraviť na dôležitý okamih narodenia svojho dieťaťa a získať mnoho informácií o pôrode ako veľkej hodnote do života dieťaťa i novej/rozrastenej rodinky.

Zdravé tehotenstvo + Kvalitná príprava => Zdravý pôrod => Zdravé dieťa

Pôrod s Láskou a Rešpektom

Otecko ako Aktívny Účasttník

Matka & Dieťa = Jeden Celok

Vnímavé Rodičovstvo

KDE A KEDY?

►  SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Štúdio Luneta, Strojnícka 2  mapa

►   18.7.2020 (sobota) od 9.00 hod. 

 

ŽIVOT začína oplodnením. Pôrodom tento "ZÁZRAK" prvýkrát uzrie svetlo a vstúpi do nového, iného sveta. Prežívanie počas svojho vývoja v maternici a spôsob, akým sa dieťa narodí, je pečaťou, ktorá výrazne ovplyvňuje jeho ďalší fyzický a psychycký rast. V mnohom záleží, v prvom rade, na nás. Či dokážeme rozhodovať, prevziať zodpovednosť za naše zdravie, zdravie dieťaťa, budúcich rodín. Akým smerom sa  teda bude uberať náš pohľad, postoj k tehotenstvu, pôrodu, rodičovstvu. Zaiste túžime po zdravom dieťati od počatia, chceme zabezpečiť jeho zdravý vývoj aj v ďalšom veku, uvedomujúc si, že na kvalitu jeho života vplýva mnoho faktorov a podnetov zo strany matky, otca a okolia.

Prednášky budú zamerané na zodpovednú úlohu premýšľajúcich budúcich rodičov; na jedinečnú príležitosť zdravého pôrodu, dôležitosť správnej starostlivosti o dieťa. Preberieme nové stavy, potreby, prirodzené pochody. S prednesom a ukážkami k uvedeným témam sa vám bude ochotne venovať pôrodná asistentka/laktačná konzultantka, zodpovie vaše otázky čerpajúc zo získaných odborných vedomostí a dlhodobej zdravotníckej praxe.

 

Časový harmonogram 

09.00 - 11.45 Všetko o pôrode I.časť

11.45 - 12.30 OBED

12.30 - 14.30 Všetko o pôrode II.časť

14.30- 14.45  PRESTÁVKA

14.45 - 15.45 Pre ľahší pôrod

15.45 - 16.15 Ukončenie kurzu

Všetko o pôrode (VOP

Pôrod ako normálny-aktívny-vedomý proces. Pohovoríme o prirodzenosti a rešpekte k individualite priebehu normálneho stavu v živote ženy. V čom spočíva vlastná aktivita rodičky, pomoc blízkej osoby, popíšeme faktory, ktoré priaznivo podporujú plynulý pôrodný dej  a eliminujú komplikácie.  Náplňou prednášky s ukážkami bude všetko praktické o pôrode, všetko o pôrode medikalizovanom/prirodzenom.Ako plodne zažiť dôležitú udalosť, jedinečný pôrod svojho dieťaťa. Preberieme prvé prejavy, potreby, podporu adaptácie a zdravého vývoja práve narodeného dieťatka ... je toho dosť, čo by sme mali stihnúť :-) Prednáška trvajúca cca 4hod. slúži ako vhodná a kvalitná príprava pre oboch rodičov. Viac info o prednáške VOP

Pre ľahší pôrod (PĽP) 

Priama ukážka postupov, ako je možné pripraviť telo, myseľ, svalstvo a tkanivá k pôrodu. Umelé narušenie celistvosti hrádze nástrihom (episiotomia) za účelom zväčšenia priestoru pri prerezávaní hlavičky nemá byť vykonávané rutinne, iba v prípade nevyhnutnosti. Štandardný zásah do integrity tela je postupom non lege artis (príručka Svetovej zdravotníckej organizácie -WHO 1996 (Starostlivosť pri normálnom pôrode-Care in normal birth). Správnym vedením pôrodu je možné porodiť bez nástrihu, príp.s minimálnym/nepatrným pôrodným poranením. Na modeli predvedieme prakticky 4 hmaty masáže hrádze a 2 cviky s balónikom Aniball.Vymenujeme si užívanie prírodných produktov prispievajúcich k príprave kvalitnej činnosti maternice a zrelého stavu pôrodných ciest. Je treba uznať, že každé telo a telesná konštitúcia, anatomická stavba, elesticita/tonus tkanív a svalstva, psychické prežívanie a genetické predispozície sú u každej rodiacej ženy odlišné, originálom. Samozrejme,výrazný podiel na príprave, presiaknutí tkanív, väzív a kĺbových spojov majú vyplavujúce sa tehotenské hormóny a dostatok času pred spontánnym nástupom pôrodu. Cvičenie s balónikom je, okrem anatomickej prípravy, úžasnou prípravou aj psychickej stránky. Oteckovia sa vedia veľmi užitočne podieľať na masáži hráze a cvičení s balónikom

Ukončenie kurzu 

V záverečnej časti celodennej prípravy sa naladíme na pozitívne myslenie a radosť z očakávania dieťaťa, zhrnieme, čo sme prebrali a rozlúčime sa.

Prípravou tela a mysle, teda chceme  a dospieť k celkovej fyzickej a psychickej pohode, vyrovnanosti, maximálnemu aktívnemu a vedomému uvoľneniu, k dôvere a radosti z blížiaceho sa pôrodu, príchodu očakávaného drobčeka na tento svet.


LEKTOR Mgr. Anastázia Furmanová s ukončeným VŠ vzdelaním v odbore pôrodná asistencia a ošetrovateľstvo (r.2009), pôrodná asistentka s licenciou na výkon samostatnej zdavotníckej praxe (licencia vydaná r.2006), s odbornou špecializáciou Starostlivosť o ženu a dieťa v rodine a komunite (získaná r. 2002), s výkonom certifikovanej činnosti PFP - Psychofyzická príprava na pôrod (od r.2004),  s výkonom certifikovanej činnosti - Profesionálna laktačná konzultantka (od r.2019), s dlhoročnými skúsenosťami získanými v ústavnej praxi na všetkých úsekoch gyn.-pôrodníckych  odd., v ambulantnej zložke obvodného gynekológa a príjmovej ambulancie GPO, s komunitnou zdravot..praxou v prirodzenom prostredí klientiek, sústavné vzdelávanie na  odborných konferenciách, vzdelávacích  aktivitách, seminároch, kurzoch...

PRIHLÁŠKA  Vyplnením registračného formulára umiestneným pod textom.Prosím však upresniť počet osôb a uviesť mená oboch účastníkov. Po úspešnej registrácii spätne obdržíte potvrdzujúci odkaz o prijatí a akceptácii vašej prihlášky. V prípade, že vám odpoveď nebola doručená do troch dní, kontaktujte opakovane, zaslaním vyplnených údajov z prihlasovacieho formulára mailom na: info@porodnaasistencia.sk 

Doneste si, prosím, písacie potreby a zapisovací blok, okrem seba s dobrou náladou :-) Priamo na kurze bude možnosť si zaobstarať balónik, olej na masáž hrádze a ostatné napomáhajúce prír.produkty. Zaujímavé info a články nájdete na facebook stránke

OBED  každý si zabezpečí sám. Je možnosť v okolitých reštauráciach (Wimbach, Penzión a reštaurácia Stefani, či Pizza Tony), ktoré sa nachádzajú v blízkosti).

POPLATOK  55 eur/pár, 40 eur/osoba. Párom sa rozumie matka a otec očakávaného dieťaťa. Rodičia, ktorí kurz absolvovali v minulosti, majú pri opakovanej účasti 20% zľavu. Mini občerstvenie v cene.

OZNAM  V prípade záujmu o krátku individuálnu konzultáiciu po ukončení kurzu, prosím nahlásiť vopred   Ďakujem.

KONTAKT  mob.:.0907 025 298, mail: info@porodnaasistencia.sk

                                              Teším sa na príjemné stretnutie s vami! Ste vítaní smiley


Prihlasovací  formulár na kurz "Harmonický pôrod  s radosťou" 18.7.2020

KURZ:
Vaše celé meno:
Vaša adresa:
Váš e-mail
Telefonický
kontakt:
Termín pôrodu
/vek dieťaťa:
Poznámky:

 

 
 

print Formát pre tlač