Zdroj: https://www.porodnaasistencia.sk/index.php?a=aktualne-aktivity/kazdy-pondelok-studio-luneta  •  Vydané: 15.9.2012 9:47  •  Autor: asistentka

Každý utorok - PFP Sp.Nová Ves

Predpôrodná príprava


Psychofyzická príprava na pôrod (PFP)

pod odborným vedením pôrodnej asistentky s certifikátom PFP má byť povinnou zložku kvalitnej starostlivosti o tehotnú a nevyhnutnou súčasťou tehotenského obdobia a prípravy každej nastávajúcej mamičky resp.oboch rodičov, ktorí pristupujú k tehotenstvu a nastávajúcemu pôrodu a rodičovstvu uvedomelo, zodpovedne, s láskou.

Aký je ciel a význam PFP?

Formuje zdravý postoj k tehotenstvu a pôrodu ako k prirodzenému fyziologickému procesu. Minimalizuje obavy,       zbytočný strach, ktoré sa dostanú do podvedomia, u mnohých budúcich mamičiek, už v začiatkoch tehotenstva a nie sú   "dobrými" radcami. Celá príprava sa nesie v duchu radosti z očakávania drobčeka. Cieľom je prežívanie pohodového   tehotenstva, dôvera v dieťaťko, ktoré sa vie narodiť a viera v prirodzenú schopnosť ženy dieťa vynosiť, porodiť a vychovávať.

 Cielene a systematicky edukačnou výchovou, tehotenským ako aj dýchacím cvičením pomáha postupne nadobudnúť čo najlepšiu telesnú kondíciu a psychickú pripravenosť nastávajúcej mamičky.

Mnohými štúdiami a odborníkmi je neustále dokazovaný pozitívny prínos psychofyzickej prípravy na pôrod (PFP), ktorá sa jednoznačne odzrkadľuje v plynulejšom a hladšom priebehu pôrodu s elimináciou zbytočných komplikácií, keďže pripravená rodička reaguje pokojnejšie, je sebaistejšia, vytrvalejšia. Dokáže si uvedomiť svoj zbytočný strach, uvolniť napätie, načúvať signálom svojho tela, a manažovať svoj pôrod podľa vlastného pôrodného tempa. Necháva plynúť, poddáva sa pôrodnému procesu, prijíma tento dej s hlbokou pokorou a vnímaním svojho vnútra. Aktívne vedome spolupracuje so svojim telom a dieťatkom. Rodí vo svojej réžii, pretože žena vie porodiť a dieťa sa vie narodiť. Prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode sa prejaví na aktívnej užitočnej pomoci o to viac, ak prešla prípravou a tým nadobudla širšie vedomosti o pôrodnom procese. Najdôležitejším očakávaním milujúcich rodičov je normálny, prirodzený, šetrný a dôstojný pôrod.          

Zdravý životný štart  novonarodeného dieťaťa je kvalitným základom jeho ďalšieho vývoja. 

V ktorom týždni tehotenstva začať PFP

Začiatok kurzu je najvhodnejší okolo 20.týždňa tehotenstva, aby si tehuľka  stihla vypočuť všetky cirkulujúce prednášky z edukačnej časti PFP. Samozrejme, že je možné začať aj vo vyššom alebo nižšom štádiu tehotenstva, najskôr však po ukončení I.trimestra a stabilizácii tehotenstva, teda cca od 15.t.g.

Príprava na pôrod pozostáva z dvoch častí

1. edukácia - trvá 1hod., prednáška podľa poradia (praktické ukážky, nácvik zručností, diskusia) Existuje mnoho zdrojov na získanie informácií o tehotenstve, pôrode atď, zo skúsenosti však vieme, že je potrebné si niektoré veci prediskutovať s odborníkom, usmerniť, vysvetliť, častokrát svojsky, mylne pochopené informácie.

2. tehotenská gymnastika -trvá 1hod., strečing, tonizačno-relaxačné-uvoľňovacie cvičenia jednotlivých častí tela v koordinácii so správnym dýchaním, cviky na fitlopte nácvik disciplinovanej relaxácie, uvoľnenia, cielené brušné dýchanie, vizuáliácia; všetky cvičenia sú špecificky zamerané na prípravu panvy, pôrodných ciest a celého tela a mysle k pôrodu

Témy prednášok PFP

I. tehotenstvo

II. pôrod - osobitná jednorázová príprava - Všetko o pôrode

III. šestonedelie

IV. starostlivosť o dieťa

Kedy a kde sa koná PFP Skupinová predpôrodná príprava prebieha každý utorok podvečer (od 16-tej alebo 17-tej hod. v Štúdiu Luneta, Strojnícka 2, Spišská Nová Ves (v prízemí činžiaku za budovou MŠ). Stretávame sa jedenkrát za týždeň. Dostanete sa k nám aj MHD č.8, č.4.

Čo je potrebné doniesť Na kurz si doneste nápoj, voľný, vzdušný úbor na prezlečenie, hrubšie ponožky, seba s dobrou náladou :-); pri prvej návšteve tehotenský preukaz k nahliadnutiu.

Prihláška Prosíme nové záujemkyne o PFP, aby sa na kurz hlásili  V O P R E D   telefonicky 0907 025 298, alebo cez objednávkový formulár (na konci textu), príp. prostredníctvom kontaktného formulára kôli kapacite priestorov/zaradeniu do skupiny.

Poplatok    PFP môžte navštevovať pravidelne s moženosťou zakúpenia permanentky, alebo vaša účasť na kurze bude sporadická, za vyšší poplatok. Permanentka na 5 vstupov - PFP/2 hod./8€ (edukácia a teh.cvičenie) alebo iba  tehot.cvičenie/1hod./6€.  Ak tehulka bude navštevovať kurz nepravidelne, poplatok za jednorázový vstup je vyšší. Upozorňujem, že PFP je kompletná, ak zahřňa tehotenské cvičenie aj  teoretickú časť. Účasť iba na tehotenskom cvičení  bez edukačnej časti, akceptujem len u tehotných, ktoré už majú, minimálne jednu skúsenosť s vlastným pôrodom a starostlivosťou o dieťa.

Lektor Mgr. Anastázia Furmanová, licencovaná pôrodná asistentka v samostatnej zdavotníckej praxi

- so špecializáciou v odbore starostlivosť o ženu a dieťa v rodine a komunite (2002)
- s viacročnou skúsenosťou získanou v nemocnici na gyn.-pôrodníckych oddeleniach, v ambulantnej zložke ako PA v prjmovej ambulancii, USG a urogynekologickom pracovisku, tiež na ambulancii obvodného gynekológa a prácou v prirodzenom prostredí klientiek
- s certifikátom na výkon certifikovanej činnosti PFP (psychofyzická príprava na pôrod od roku 2004)  

Dôležité upozornenie Tehotné mamičky s rizikovým priebehom tehotenstva, majú možnosť sa zúčastňovať aspoň na teoretickej časti  PFP (1hod). Prosím VOPRED ohlásiť, ak sa tehuľka nasledujúcej PFP zúčastniť nemôže. Pri nepravidelnej účasti  na PFP, je potrebné si overiť voľné miesto na PFP a tiež termín prípravy (deň a hodina sa totiž môžu zmeniť). 

Ak sa tehotná nemôže z určitých dôvodov zúčastňovať na pravidelnej PFP, alebo má potrebu osobného prístupu, samozrejme poskytujem aj individuálnu formu stretnutia/ prípravu/tehotenskú poradňu a starostlivosť v tehotenstve.

Taktiež je možnosť si zaobstrať rôzne užitočné potreby počas tehotenstva, k pôrodu a po pôrode pre vás a bábätko.

Zaujímavé info a články v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom nájdete na našej facebook stránke Pôrodná asistencia

Budúce mamičky, vo vlastnom záujme získať vedomosti a prípravu, by sa sa každá mala snažiť vyhľadávať dostupné informácie z viacerých zdrojov, štúdie, články, dokumenty, zákony, smernice, odporúčania európskych inštitúcií...vzdelávajte sa, porovnávajte, nezatvárajte oči, cíťte potrebu sa viac zorientovať v otázkach tehotenstva a pôrodu. Len tak môžte získať lepší prehľad v súvislosti so starostlivosťou v tehotenstve a počas pôrodu, o ľudských právach tehotnej, rodičky resp. rodičov rozhodovať o okolnostiach, priebehu a spôsobe svojho pôrodu. Mojim najväčším želaním je, aby každá matka mala možnosť prežiť čo najkrajší, pokojne plynúci pôrod podľa vlastnej potreby a výberu s rešpektujúcou a citlivou starostlivosťou pôrodných asistentiek/pôrodníkov. Krásny úspešný pôrod pre niekoho znamená pôrod rýchly, bezbolestný, ale možno za týmto účelom, zmanipulovaný. Pre mamičku, ktorá vie, čo je pre ňu a jej dieťa najdôležitejšie, je tým najkrajším pôrodom úplne prirodzený, spontánny, zdravý, nenásilný, je pokračovaním dlhodobého hormonálneho naprogramovania vlastného tela matky a dieťaťa, dôstojný pôrod s vlastným tempom a bez medikamentóznych a iných zbytočných zásahov, ktoré sú často rutinné a spontánne rozbehnutý, fyziologický pôrod môžu skomplikovať. Nenarušený pôrod má svoju nesmiernu hodnotu pre vás a hlavne pre vaše dieťatko, ktoré svojim drobným telíčkom reaguje veľmi intenzívne na všetky podnety počas neho, čo sa samozrejme pozitívne prejaví na celkovom stave a jeho popôrodnej adaptácii. Jednoducho, zanechaná pečať z obdobia vnútromaternicového a stopy z priebehu a spôsobu pôrodu si dieťa berie so sebou ako veno pre svoj ďalší fyzický vývoj a psychický rozvoj. Žienky zoberte svoj pôrod späť do svojich rúk; na PFP sa budeme snažiť získať rokmi stratenú vieru tehotnej v schopnosť normálne porodiť, bez strachu, s dôverou a pokorou.

Pravdivý výrok:  "Kto nič nevie, musí veriť všetkému".

Ak máte záujem o PFP na pôrod, vyplňte objednávkový formulár. Po úspešnom prihlásení obdržíte spätné potvrdenie o akceptácii vašej prihlášky. Ak by ste potvrdzujúci odkaz nedostali, prosíme, prihláste sa opakovane mailom: info@porodnaasistencia.sk  Ďakujem. Teším sa na vás :-)

Registrácia:

KURZ:
Vaše celé meno:
Vaša adresa:
Váš e-mail
Telefonický
kontakt:
Termín pôrodu
/vek dieťaťa:
Poznámky: