Zdroj: https://www.porodnaasistencia.sk/index.php?a=aktualne-aktivity/28.5.18-sp.nova-ves  •  Vydané: 9.5.2018 8:35  •  Autor: asistentka

Máj 2019-20 Sp. Nová Ves

Piknik s pôr.asistentkou

Spišská Nová Ves 21. máj 2019 od 16.00 hod.

mestský park (vedľa budovy Reduta)

 

Uskutočnený PIKNIK S PORODNOU ASISTENTKOU 2019 - IV.ročník

 

Organizátorom krásneho májového podujatia je OZ IPASK so sídlom v SNV v spolupráci MC Dietka

Srdečne ďakujem v mene IPASK všetkým, ktorí sa pravidelnej aktivity zúčastnili a verím, že počet účastníkov sa bude každoročne zvyšovať, podobne, ako tomu bolo aj t.r.2019. 

Chcem vysloviť poďakovanie za súhlas mestkému úradu mesta SNV  a Mestskému kultúrnemu centru, zvlášť p. riaditeľovi Labajovi, ktorý nám poskytol priestory a potreby na uskutočnenie podujatia.

Obrovským dielom spolupráce  prispelo MC Dietka, zanietenosť štatutárky p. Emílii Wagnerovej a pomoc spolupracovníčok.. VĎAKA! Tešíme sa na budúce :-)

Deťom, väčším či menším, sa venovali skvelé a sympatické animátorky Viki a Ninka, študentky SPgŠ Levoča. Za ochotu zabezpečiť pre deti skvelú zábavu prítomnosťou dvoch šikovných študentiek som vďačná p. riaditeľovi Cirbusovi a srdečná vďaka patrí mladým dievčatám, ktoré sa s radosťou deťom venovali...dúfame, že prídu aj budúci rok :-)

Pozvanie prijali, obohatili program a prispeli svojim dielom aj iné žienky, venujúce sa  či užfFittnes, alebo noseniu detí, prírodnej kozmetike a podpore dojčenia. Určite ich príspevky a aktivita, ukážky boli pozitívnym prínosom.  Pekne ďakujeme aj za malé darčeky do tomboly, ktoré poskytli a potešili výhercov :-) Podmienku účasti v tombole boli správne odpovede na 2 zadané otázky týkajúce sa výživy dieťatka pokým je ešte v brušku mamičky a dojčením po pôrode.

Ako nám bolo, o čom sme hovorili, čo je zmyslom aktivity Piknik s pôrodnou asistentkou si môžte pozrieť v archíve mestskej TV Reduta zo dńa 27.mája 2019, ktorá k nám tiež zavítala, za čo sme veľmi vďační!  Atmosféru z podujatia si môžte pozrieť klikom na link TV Reduta: 

Deň pôrodných asistentiek  Pôrodné asistentky oslávili Deň pôrodných asistentiek prednáškami a ukážkami cvičení s deťmi.

Foto z akcie doložíme.

 

MÁJ 2020

Podobne, pripravujeme stretnutie Piknik s pôrodnou asistentkou  opäť v máji 2020, na ktorý už teraz pozývame mamičky s deťmi , tehuľky v očakávaní, rodičov, ktorí sa s nami stretávali pred pôrodom, počas neho aj po pôrode v minulosti a možno využijú starostlivosť PA aj v budúcnosti, či navštevujú MC Dietka 

Príďte sa dozvedieť o práci PA, dôležitosti vzácnych období tehotenstva, pôrodu, dojčenia, vzťahu matka-dieťa-otec, ktoré sú základom pre zdravie a pohodu našich detí/matiek/rodín. Príďte si oddýchnuť, posedieť, podebatiť spolu.

Presný termín,miesto, program uverejníme budúci rok, ak bude všetko pripravené :-)

Vopred ďakujeme za šírenie príjemnej a osožnej aktivity a jej podstaty. Všetci ste vítaní.

Podujatie je otvorené pre každého, verejnosť, zdravotníkov, dobrovoľníkov, ktorí by chceli pomôcť, podporiť, prispieť osobne, nápadom, či finančne...podporiť funfovanie nášho združenia IPASK a prácu PA. 

Kontakty:

Štúdio Luneta, sídlisko Západ, Strojnícka 2, mob. 0907025298 ( p.Furmanová, licencovaná pôrodná asistentka, predseda IPASK)

MC Dietka, sídlisko Mier, Šafárikovo námestie 3, mob. 0903493922 (p.Wagnerová, štatutárka)

 

„KAŽDÁ ŽENA SI ZASLÚŽI SVOJU PORODNÚ ASISTENTKU"
... možno ju nájdete práve na Pikniku s PA 2018 v Sp.N.Vsi :-) ...

 

 


Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

International Day of the Midwife (IDM)

5. máj je medzinárodne uznávaným dňom na zvýraznenie práce pôrodných asistentiek. Oslavný deň bol ustanovený v r.1972 Medzinárodnou konfederáciou pôrodných asistentiek (ICM) a Medzinárodnou federáciou gynekológov a pôrodníkov (FIGO).
ICM vytvorila myšlienku "Medzinárodného dňa pôrodnej asistentky" na základe návrhov a diskusií medzi združeniami koncom osemdesiatych rokov a oficiálne iniciovala v roku 1992.

ICM každý rok prichádza s témou kampane, ktorá má motivovať svojich členov, partnerov a zainteresované strany, aby zvyšovali povedomie o postavení pôrodných asistentiek a základnej starostlivosti, ktorú poskytujú matkám a ich novorodencom.

Téma IDM 2019 je: Pôrodné asistentky: Obhajcovia práv žien

Medzinárodný deň pôrodnej asistentky je príležitosťou pre každú, aby vytvorila nové kontakty a aby rozšírila vedomosti o tom, čo pôrodné asistentky pre svet znamenajú. 

Pri tejto príležitosti vyslovujeme prianie, aby každá pôrodná asistentka pracovala ako uznávaná, samostatná profesionálka, s láskavým srdcom, so sympatizujúcim a načúvajúcim prístupom k svojim klientkám. Pôrodná asistentka bola kedysi neodmysliteľnou súčasťou rodiny, pripravovala tehotné ženy na pôrod a materstvo. 

Pridávame sa ku všetkým pôrodným asistentkám na svete a snažíme sa zviditeľniť našu profesiu aj na Slovensku. Šírime dôležitosť myšlienky o partnerstve pôrodnej asistentky a matky s jej rodinou a význam dostupnosti pre všetky ženy ku kvalifikovanej pôrodnej asistentke. 

Ak chcete podporiť naše združenie IPASK členstvom, finančným darom, dobrovoľnou pomocou, inak:
www.ipask.sk

https://www.facebook.com/porodneasistentky.sk/?ref=br_rs       

 

 

                                                            

OZ IPASK - Iniciatíva pôrodnýh asistentiek pri tejto príležitodti organizuje

                                            IV. ročník PIKNIK s pôrodnou asistentkou

Pozývame každého, kto sa chce zapojť, šíriť aktivitu, pomôcť darcovstvom, zúčastniť sa. Podporíme pôrodné asistentky/iniciatívne mamičky, ktoré PIKNIK s PA zorganizujú v priebehu mája 2019. Napíšte nám a nové miesta/ewenty Piknikov s PA pridáme do vytvorenej udalosti na facebooku.

"Pôrodné asistentky na celom svete tvrdo pracujú UMOM, RUKAMI A SRDCOM, aby zabezpečili ženám a novorodencom kvalitnú starostlivosť, ktorú si zaslúžia" (ICM 2016).
Akciu pripravujú ochotné pôrodné asistentky na viacerých miestach Slovenska v priebehu mája 2019.
Každá organizujúca pôrodná asistentka/y sa Vám bude s radosťou ve
novať, predstaví ideu práce a postavenie v systéme starostlivosti o matku a dieťa, svoje ponúkané služby resp.možnosť spolupráce..

V rámci voľnej diskusie bude možnosť zdieľať vlastné pôrodné príbehy, skúsenosti, radosti/problémy v pôrodníctve. S detailnejším obsahom akcie, časovým rozsahom, príp. inými info Vás oboznámi príslušná pôrodná asistentka.

ČO JE PRIORITA? Ak očakávame zdravú generáciu, treba myslieť na úplný začiatok, kde sa jej dáva základ - TEHOTENSTVO A PÔROD. Príďte pre vzácne informácie, podporiť normálne procesy v tehotenstve, prirodzený pôrod, príchod nového človiečika na tento svet.