október - december 2019
Prieskum-podpora a miera dojčenia
Služby-podpora-pomoc pri dojčení
Profesionálna laktačná konzultantka
Máj 2019-20 Sp. Nová Ves
Piknik s pôr.asistentkou
22.2.2020 Sp.Nová Ves
Harmonický pôrod - kurz
Pre tehuľky a dieťa
Potreby...čo do pôrodnice
22.2.2020 Sp.Nová Ves
Všetko o pôrode
Každý utorok, Spišská Nová Ves
Cvičenie pre tehotné
Kontrola, ošetrenie, poradenstvo
Starostlivosť po pôrode
Každý utorok - PFP Sp.Nová Ves
Predpôrodná príprava
Individuálna konzultácia
Tehotenská poradňa

október - december 2019

Prieskum-podpora a miera dojčenia

PRIESKUM podpory a miery dojčenia, výživy detí materským mliekom na Slovensku v období 2014-2019
 

Zber dát prebieha prostredníctvom dotazníka od októbra do konca decembra 2019.
 

Cieľová skupina: mamičky, ktoré ste čerstvo po pôrode, alebo máte deti 5-ročné a mladšie 

Prispejte, prosím, svojimi skúsenosťami a pomôžte dotazník šíriť a zmapovať situáciu u nás v oblasti dojčenia za posledných 5 rokov.
 

VYHODNOTENIE získaných odpovedí respondentiek bude zverejnené na webe IPASK – Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska www.ipask.sk a priamo prezentované na odborno-vzdelávacom SEMINÁRI pre zdravotníkov i verejnosť v Spišskej Novej Vsi 31.1.2020 s názvom:
"Rola pôrodnej asistentky na ceste k prirodzenej výžive dieťaťa.
Dojčenie ako základ zdravia dieťaťa."

Rovnaký seminár sme uskutočnili na záp.Slovensku v Trnave 11.10.2019 a milo nás prekvapil veľký záujem a účasť.
Informácie, program s prihláškou na užitočné podujatie v Sp.Novej Vsi pre odborníkov i verejnosť nájdete na webovej stránke združenia IPASK 
čoskoro 

DOJČENIE nie je len záležitosťou matky. Je záujmom verejného zdravia, štátu, vlády, rodín, kvalifikovaných zdravotníkov a ostatných pracovníkov, ktorí sa venujú matkám. Cieľom dotazníka je motivovať k inovatívnym krokom v praxi, so zameraním na úspešný štart a pokračovanie efektívneho dojčenia, čo predstavuje zdravú výživu dieťaťa.

 

ĎAKUJEM vám v mene organizačného tímu IPASK a IPD, predsedníčka IPASK, lic.pôrodná asistentka a laktačná konzultankta A.F.

 

Dotazník vyplňte kliknutím SEM

 

print Formát pre tlač