3.5.17 Sp.Nová Ves
Piknik s PA
Potreby...čo do pôrodnice
Pre tehuľky a dieťa
12.5.17 KOŠICE
Všetko o pôrode
Každý štvrtok, Sp.N.Ves
Cvičenie pre tehotné
Starostlivosť v šestonedelí
Poradenstvo, ošetrenie
Každý štvrtok - PFP Sp.Nová.Ves
Predpôrodná príprava
Individuálne konzultácie
Tehotenská poradňa

pôrodná asistencia

Zdravotnícka starostlivosť o ženu a dieťa

 

starostlivosť o ženu a dieťaMilí priatelia, srdečne Vás vítam smiley

S ochotou ponúkam odbornú starostlivosť pôrodnej asistentky s licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, počas Vašich prítomných a budúcich chvíľ. Skupinové alebo individuálne aktivity, zamerané na podporu zdravia v priebehu prirodzených (normálnych) ženských období života v každom veku, s dôrazom na starostlivosť v tehotenstve, prípravu/prítomnosť oboch rodičov pri dôležitých okamihoch zrodenia vášho dieťaťa, sprevádzanie pri pôrode a starostlivosť o matku a dieťa, rodinu, po pôrode. Prioritou môjho prístupu  je rešpektujúca, ústretová, empatická služba a vaša spokojnosť. 

         tehotenstvo      ♦      pôrod      ♦      materstvo      ♦      rodičovstvo      ♦      

J e d i n e č n é   f á z y   a   o k a m i h y  v  ž i v o t e   ž e n y ,  ktoré nesmierne napĺňajú, dodávajú silu a zdravé sebavedomie, obohacujú, transformujú, sú tak vzácne pre svoju neopakovateľnosť a originalitu. 

Neváhajte využiť profesionálne služby pôrodnej asistentky pre vás a vaše dieťatko; či v období produktívneho a stredného veku. V prípade záujmu, kontaktujte prostredníctvom formulára.


N O V É !

► PIKNIK s pôrodnou asistentkou - 5.5.2017 SNV

► Predpôrodná príprava (vhodná aj pre oteckov) - Všetko o pôrode 12.5.2017 KE

► Príprava pre tehotné (PFP) Štúdio Luneta, každý štvrtok o 17h. SNV

► Potreby pre tehuľky, matku a dieťa Štúdio Luneta SNV

Aktuality, edukačné odborné články, skúsenosti, videá na facebooku

I P A S K  - Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska, organizácia zameraná na hlavnú náplň práce a posilnenie profesie pôrodnej asistentky (PA), podporuje a háji práva a prirodzenosť dejov v živote ženy, presadzuje poskytovanie profesionálnej rešpektujúcej a sympatizujúcej zdravotnej starostlivosti o ženu, matku a dieťa v období tehotenstva-pôrodu-šestonedelia pôrodnou asistentkou. OZ združuje pôrodné asistentky, odbornú a laickú verejnosť, všetkých sympatizantov. Ak vás oslovujú základné princípy, zámer, snahy/činnosti IPASK, pozývame Vás medzi nás :-) Stránky www.ipask.sk Facebook

 


ZÁZRAK ŽIVOTA  je najhodnotnejší poklad sveta, DAR, ktorý si zaslúži nesmiernu úctu a ochranu; sympatizujúcu odbornú starostlivosť pôrodných asistentiek s rešpektom k matke a dieťaťu.   

Keďže sa často stretávame s neznalosťou pojmu pôrodná asistentka (PA), cítime potrebu vám objasniť podstatu profesie, spektrum služieb, ktoré má pôrodná asistentka poskytovať. Video o kontinuálnej staroslivosti pôrodných asistentiek v praxi si pozrite TU Jednoducho vysvetlená práca PA a dôvody, prečo si ženy pôrodnú asistentku vyhľadávajú TU.

"Zbytočne drahá a preexponovaná starostlivosť o tehotnú má za následok vyrábanie komplikácií. Veď ak v mnohých európskych krajinách poskytujú starostlivosť o tehotnú pôrodné asistentky a je to v poriadku, prečo tomu tak nemôže byť na Slovensku. Asi máme veľa peňazí, ktorými môžeme plytvať.Výskumy dokazujú, že pôrodné asistentky neposkytujú o nič horšiu starostlivosť, že sú na vysokej odbornej úrovni, dostatočne erudované a vzdelané a majú dostatok skúseností na to, aby včas rozpoznali patologické stavy a odoslali tehotnú k lekárovi, ak je to potrebné." Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA)

KTO JE  pôrodná asistentka?

Špecialistka s odborným vzdelaním, ktorá poskytuje zdravotnícku starostlivosť a uplatňuje najnovšie poznatky v praxi. Využíva získaný vedomostný potenciál a praktické zručnosti s citlivým individuálnym  prístupom, maximálnym rešpektom a úctou k žene, tehotnej, rodičke, šestonedieľke a dieťaťu; s uznaním, podporou ich práv a uspokojovaním osobitých potrieb.

Povolanie pôrodnej asistentky podmieňuje ukončené vysokoškolského vzdelania v odbore pôrodná asistencia podľa platných normatív a EU smerníc, ďalšie špecializačné/certifikačné štúdiá, celoživotné sústavné vzdelávanie.

Výkon praxe pôrodnej asistentky je spojený s povinnou registráciu v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), povinným sústavným odborným vzdelávaním, nadobúdaním nových poznatkov, zvyšovaním erudovanosti účasťou na seminároch, domácich a medzinárodných konferenciách atď. Následné hodnotenie sústavného vzdelávania, kontrola dosiahnutého počtu kreditov, ktoré vykonáva SKSaPA v pravidelných 5-ročných intervaloch. Získanie stanoveného počtu kreditov je nevyhnutnou podmienkou k povoleniu vykonávať profesiu pôrodnej asistentky aj naďalej. Viac o autonómii a regulácii povolania, roli, postavení PA v našom zdravotníckom systéme sa dočítate TU.

ČO JE  pôrodná asistencia?

Je odbor, ktorý sa zaoberá  zdravotnou starostlivosťou o matku a dieťa, o reprodukčné zdravie ženskej populácie s komplexným holistickým prístupom. Bližšie o úlohách, náplni práce, kompetenciách, právnych normách upravujúcich pôrodnú asistenciu sa dozviete TU.

KTO JE dula? Treba podotknúť, že PA a dulu, ich náplň práce, si verejnosť veľmi často spája, zamieňa, dokonca považuje poskytované činnosti pôrodnej asistentky a duly za odborne rovnocenné, čo je absolútny omyl. Dula je pomocná profesia, zväčša laik, osoba "bez zdravotníckeho vzdelania v odbore pôrodníctvo". Budúca dula absolvuje párvíkendové školenie, ktoré organizuje OZ Slovenské duly, obdrží certifikát, ktorý ju oprávňuje k činnosti duly; dokáže byť vynikajúcou sprievodkyňou tehotnej, rodičky, šestonedieľky. Jej úlohou je psychická podpora, povzbudenie či dodanie dôvery žene. Sprevádzanie mamičky pri pôrode svojho dieťaťa patrí v prvom rade, oteckovi dieťaťa, ktorý po absolvovaní kvalitnej prípravy k pôrodu u pôrodnej asistentky pochopí úžasný zmysel a dôležitosť jeho prítomnosti a pomoci. Rozdiel medzi pôrodnou asistentkou (PA) a dulou je teda jednoznačný a jasný - pôrodná asistentka je zdravotnícky odborník, kdežto dula je pomocník, laik.